Σκουπίδια στο ΙΚΑ Μελισσίων

Προς τη δήμαρχο κα Κεχαγιά
Κατόπιν ενημέρωσης και αυτοψίας από μέλη της παράταξής μας διαπιστώθηκε η απόρριψη τις τελευταίες μέρες μεγάλου όγκου χωματουργικών υλικών και μπάζων, περίπου 15 φορτηγών μέσα στον προαύλιο χώρο του πρώην 1ου Θεραπευτηρίου του ΙΚΑ (Παπαδημητρίου), στα Μελίσσια.
Με την αφορμή αυτή απευθύνουμε τα εξής ερωτήματα στο δήμο :
1. Αν είναι σε γνώση των υπηρεσιών του,
2. Αν πρόκειται για σύννομη διαδικασία,
3. Αν έχει δοθεί άδεια από το δήμο για την εν λόγω απόρριψη,
4. Αν έχουν προγραμματιστεί συγκεκριμένες ενέργειες για την περαιτέρω διαχείρισή τους καθώς δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα γίνει η περιοχή αυτή σκουπιδότοπος.
Κ. Βαρλαμίτης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης Πεντέλη Πόλη Πρότυπο