Ως εδώ με τα λατομεία στο Πεντελικό!

Μαθαίνουμε από δημοσιεύματα ότι επανέρχεται η προσπάθεια επανέναρξης της λατομικής
δραστηριότητας στην θέση ΠΥΡΙΖΑ. Διότι περί αυτού πρόκειται.

Η νέα συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έδωσε νέα άδεια στην ενδιαφερόμενη
εταιρεία ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ να διενεργήσει έρευνες για την ύπαρξη μαρμάρων στο Πεντελικό (ΑΔΑ-
926ΝΟΡ1Κ-ΛΥ1), με το αιτιολογικό ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) απέρριψε τις σχετικές προσφυγές του δήμου Διονύσου για αναστολή εκτέλεσης
των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις άδειες που έχουν δοθεί στην εν λόγω εταιρεία.
Άσχετα με την παρεμβατική ή όχι μέθοδο γεωλογικής διερεύνησης που σχεδιάζουν να
χρησιμοποιήσουν όπως η εταιρεία ισχυρίζεται στο αίτημά της, η ουσία από πολιτική και
περιβαλλοντική σκοπιά είναι ότι ο συνεχιζόμενος βιασμός πρέπει να σταματήσει.

Δεν υπάρχει άλλη
σκοπιμότητα για να γίνουν έρευνες εκτός από το να επαναλειτουργήσουν τα λατομεία, αφού 2,5
χρόνια μετά μπορεί να μισθώσουν την έκταση με απευθείας σύμβαση!

Και σε αυτήν την προοπτική είμαστε κάθετα αντίθετοι. Το Πεντελικό έδωσε ότι ήταν να δώσει και με το
παραπάνω. Το ληστέψαμε, το ξεκοιλιάσαμε κι αφήσαμε τα σωθικά του άτακτα σκορπισμένα, το
οργώσαμε με τις ροδιές μας, το χαράξαμε με χίλιους δρόμους και στο τέλος το κάψαμε.

Αρκετά λοιπόν! Τώρα πρέπει να το αφήσουμε στην ησυχία του. Η όποια ανθρώπινη παρέμβαση πρέπει
να είναι η ηπιότερη δυνατή. Μόνο αποκατάσταση και ανάπλαση πρέπει πλέον στο Πεντελικό. Για να το
χαίρονται οι πολίτες της Αττικής.

Η Γραμματεία της Δημοτικής Παράταξης
ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ