Για την Πολιτική Προστασία

Βιώνοντας πλέον την κλιματική κρίση με δυσάρεστα αποτελέσματα, ο τομέας της Πολιτικής Προστασίας αναδεικνύεται καθοριστικός για την ασφαλή λειτουργία μιας πόλης.

Μπορεί η ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας να ανήκει κατά κύριο λόγο στις κεντρικές δομές της πολιτείας, με βασικό βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώμα, όμως η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να συνεπικουρεί και να συνεργάζεται με τις δομές αυτές, αρμονικά και οργανωμένα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της αναλογούν.

Για να γίνεται αυτό όμως αποτελεσματικά, υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις που εδράζονται κυρίως στον τομέα της πρόληψης.

Η πόλη μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης στους πρόποδες του Πεντελικού όρους, βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με δασικές πυρκαγιές και χιονοπτώσεις και ελάχιστα με πλημμυρικά φαινόμενα.

Εστιάζοντας λοιπόν στα 4 σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά ορίζονται από τη Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας με τις σχετικές κωδικές τους ονομασίες, προτείνουμε κατ’ αναλογία τα ακόλουθα:

  • Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» για πυρκαγιές: Η αντιπυρική προστασία ξενικά από την αρχή του φθινοπώρου, συστηματικά με τον καθαρισμό των αστικών και περιαστικών δασικών εκτάσεων της πόλης μας, από κλαδιά, πεσμένα δέντρα και χόρτα έτσι ώστε κάθε χρόνο να μειώνεται η ποσότητα της καύσιμης ύλης.
  • Σχέδιο «ΒΟΡΕΑΣ» για χιονοπτώσεις: Εξασφαλίζεται συγκεκριμένη ποσότητα αντιπαγετικού αλατιού ως ελάχιστο απόθεμα ασφαλείας, πέρα από τις παραγγελίες που δίνονται πριν την κακοκαιρία, είναι αδιανόητο η πόλη να ξεμένει από αλάτι τις κρίσιμες ώρες μιας χιονόπτωσης. Διερευνάται και προωθείται παράλληλα η δυνατότητα εφαρμογής πιο φιλικών περιβαλλοντικά μεθόδων αποχιονισμού.
  • Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» για πλημμύρες: Απαιτείται πρόνοια για την έγκαιρη απόφραξη των φρεατίων ομβρίων υδάτων τους θερινούς μήνες και ακολουθεί η συνεχής επιτήρηση για απομάκρυνση φερτών υλικών μετά από κάθε νεροποντή.
  • Σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» για σεισμούς: Διενεργείται σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ τακτικός προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων κτιρίων στα όρια του Δήμου και εκτάκτως μετά από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Για την υλοποίηση των προαναφερομένων απαιτείται:

  • Ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου με υλικούς και ανθρώπινους πόρους, ανακατευθύνοντας δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Δεν μπορεί η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να λειτουργεί ουσιαστικά με δύο υπαλλήλους και με γηρασμένο στόλο μηχανημάτων που έχουν πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας.
  • Παράλληλα ενεργοποίηση ενός συστηματικού προγράμματος εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών όλων των ηλικιών, μέσα από σχολεία, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, ΚΑΠΗ κ.α, σε θέματα πολιτικής προστασίας, ώστε να μπορούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να προστατευθούν και να βοηθήσουν.
  • Ενίσχυση της εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης με μέσα ατομικής προστασίας, εξοπλισμό, και συστηματική εκπαίδευση σε συνεργασία με το Εθελοντικό κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος που εδρεύει στην πόλη μας, το οποίο θα πρέπει να συμμετέχει σε κάθε σχεδιασμό στο Δήμο, τόσο σε ό,τι αφορά τη στήριξη του όσο και παρέχοντας την τεχνογνωσία του.