Για τον Κοινωνικό Χώρο

Ο κοινωνικός χώρος βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από τον Δημόσιο χώρο. Ο Κοινωνικός χώρος είναι το σύνολο των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων στη δημόσια σφαίρα, στη γειτονιά, στα πάρκα, στις πλατείες αλλά και τις κοινωνικές συναντήσεις στους χώρους συνάθροισης των κατοίκων της πόλης.

Για την ανάπτυξη του κοινωνικού χώρου, σημαντική προϋπόθεση είναι να προσφέρεται ο δημόσιος χώρος, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο ρόλος του Δήμου πρέπει να δημιουργεί και να υποστηρίζει την ανάπτυξη του κοινωνικού χώρου στην πόλη. Μέσα από κάθε υφιστάμενο πεδίο συναλληλίας αλλά και πέρα από τα υφιστάμενα, με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την διεύρυνση των πεδίων αυτών.

Θεωρούμε σημαντικό ο Δήμος να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη συλλογικών εγχειρημάτων των κατοίκων. Πέραν του πεδίου του αθλητισμού και της δημιουργικής έκφρασης των ανθρώπων, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, έχουν σημασία οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν να στοχεύσουν και σε κάθε μορφή συλλογικής δραστηριότητας των κατοίκων με έμφαση στην παραγωγή, την παροχή υπηρεσιών, την δημιουργία νέων κοινωνικών θέσεων εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να αναλαμβάνει δράση μαζί με ενδιαφερόμενους πολίτες και συλλογικότητες, ώστε να ιδρυθούν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα με την εμπλοκή των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων συμπολιτών μας. Μέσα από αυτές προσφέρεται η δυνατότητα διεύρυνσης και των δημοτικών λειτουργιών αφού μία σειρά τοπικές δραστηριότητες μπορούν να ασκηθούν συλλογικά π.χ στον τομέα της καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων, στον τομέα της ανακύκλωσης (λειτουργία πράσινου σημείου κλπ), στον τομέα της εξοικονόμησης και της παραγωγής καθαρής ενέργειας, στη δημοτική συγκοινωνία κατά παραγγελία, στις συλλογικές μετακινήσεις ανθρώπων, στη φύλαξη και την εποπτεία του βουνού, στην απογευματινή φύλαξη παιδιών, στον τομέα της δημιουργικής έκφρασης των νέων και όχι μόνο κατοίκων και στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων συνδημοτών μας.

Στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε εγκαταλελειμμένος ή μη χρησιμοποιούμενος δημόσιος ή δημοτικός χώρος, ώστε με τη βοήθεια συλλογικοτήτων να αποδοθεί σε χρήση στους πολίτες πχ ως βιβλιοθήκη, χώρος συνάντησης όλων των ηλικιών, χώρος παροχής υπηρεσιών από τους πολίτες για τους πολίτες σε αλληλέγγυα βάση και σε ανταλλακτική λογική (πχ διευκόλυνση ηλικιωμένων ανθρώπων από νεώτερους για χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δημιουργία ομάδων προφορικής ιστορίας, δημιουργία ομάδων τοπικής παραδοσιακής μαγειρικής κλπ). Δεν είναι νοητό την ώρα που λείπουν χώροι συνάντησης και δημιουργίας στον Δήμο μας, ένα κτιριακό απόθεμα να παραμένει απαξιωμένο και να καταρρέει.

Σε έναν τέτοιο χώρο (εφόσον ο Δήμος διεκδικήσει και επιβάλει την επίλυση θεσμικών προϋποθέσεων το ΝΙΕΝ θα ήταν εξαιρετική επιλογή) θα ήταν σκόπιμο να ιδρυθεί ένας Ανοιχτός Πολυχώρος Δημιουργίας και Έκφρασης, εξοπλισμένος και ανοιχτός στις συλλογικότητες της πόλης για τις δραστηριότητές τους. Στον περιβάλλοντα χώρο μπορούν να εξυπηρετούνται ήπιες δραστηριότητες περιπάτου, άθλησης ενώ στο κτιριακό συγκρότημα που θα δημιουργηθεί / ανασυγκροτηθεί, με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να φιλοξενηθούν δραστηριότητες νέων όπως συναντήσεις, μουσικές βραδιές, πρόβες και ηχογραφήσεις, θεατρικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά συγκροτήματα, εργαστήρια πολυμέσων κλπ. Ο χώρος θα διασώζεται από τις λειτουργίες του κτιρίου, οι οποίες θα ενισχύουν την τοπική δημιουργική έκφραση των ανθρώπων και τη συλλογική δραστηριοποίησή τους.

Τη λειτουργία χώρου μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι οι σύλλογοι της πόλης  στη βάση μίας κοινά συμφωνημένης Χάρτας, που θα διασφαλίζει οτι ο χώρος θα είναι ανοιχτός και ισότιμα προσβάσιμος σε όλους. Ο Δήμος, πέραν του λειτουργικού πλαισίου και του σχεδιασμού, θα πρέπει να αναλάβει τον εξοπλισμό αυτού του πρότυπου συλλογικού κυττάρου για την πόλη μας καθώς και την βασική λειτουργική του υποστήριξη.