Εκλογή νέων οργάνων

Ανακοίνωση 08/08/2023

Η Δημοτική παράταξη Πεντέλη Πόλη Πρότυπο μετά την απόφασή της για αποχώρηση από
τον συνδυασμό Δημοκρατική Συνεργασία, εξέλεξε νέα 5μελή Γραμματεία και επικεφαλής σε
συνέχεια και της έγγραφης παραίτησης του προηγούμενου και αποχώρησης του από την
παράταξη.
Νέος επικεφαλής εκλέχθηκε ο Κώστας Αποστολίδης, εκ των ιδρυτικών μελών της
παράταξης, ενώ στην Γραμματεία εκλέχθηκαν επίσης οι Δήμητρα Ζύγρα, Γιάννης Κουτίβας,
Δήμητρα Μπέλλου και Δημήτρης Παπασωτηρίου.
Η εκλογή των νέων οργάνων επιβεβαιώνει την απόφαση της ολομέλειας να συνεχίσει να
παρεμβαίνει αυτόνομα στα αυτοδιοικητικά πράγματα της πόλης μας.
Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε ότι τυχόν δημόσιες τοποθετήσεις πρώην μελών μας
που στηρίζουν άλλους συνδυασμούς με την επίκληση της ιδιότητας του μέλους της
παράταξης Πεντέλη Πόλη Πρότυπο καθώς και αναφορά σε αριθμό φίλων της (η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων δεν βρέθηκε ΠΟΤΕ κοντά μας μέχρι την πρόσφατη αποχώρηση από
την εκλογική σύμπραξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας) για την δημιουργία ψευδούς
εικόνας δήθεν πλειοψηφικών απόψεων, θεωρούμε ότι γίνονται εκ του πονηρού και με
σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση.
Καλούμε τους κατοίκους του δήμου μας να συμπορευτούμε στην καθημερινότητα με
αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της πόλης μας
συλλογικά και αποφασιστικά, με σταθερή παρουσία και χωρίς πρόσκαιρες συμμαχίες.

Η Γραμματεία της Δημοτικής Παράταξης
ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ