Κάλεσμα για το καζίνο στο Μαρούσι

Κάλεσμα
Η μεταφορά του καζίνο εντός πυκνοκατοικημένης αστικής περιοχής δίπλα μας (στο Μαρούσι) δεν θα την επιβαρύνει απλώς, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Είναι εντελώς εσφαλμένη η ιεράρχηση των αναγκών αλλά και το πρότυπο που προάγουμε.
Αντί για περισσότερους χώρους προώθησης των παιχνιδιών τύχης και της κουλτούρας για εύκολο ατομικό πλουτισμό ως απόδραση από τα πάσης φύσεως προβλήματα και αδιέξοδα, διευρύνοντας τις απώλειες ήδη ευάλωτων συνανθρώπων μας, χρειαζόμαστε περισσότερους οργανωμένους χώρους και ευκαιρίες προώθησης της παραγωγής, της μάθησης, των τεχνών, της κοινωνικής συνεύρεσης και αναψυχής, του αθλητισμού για όλους.