Παρουσίαση των θέσεων της παράταξης και των υποψηφίων