ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Πεντέλης

«ΠΕΝΤΕΛΗ – ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ»

 

Για έναν άλλο Δρόμο – μια άλλη Πεντέλη – μια άλλη Αυτοδιοίκηση

Φίλες, Φίλοι,

Όσοι και όσες πήραμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Δημοτικής Παράταξης «ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ», μπορεί να είχαμε διαφορετικές διαδρομές στα κοινά, όμως σήμερα μας ενώνει η πεποίθηση ότι η Πεντέλη μας μπορεί και πρέπει να γίνει μια πόλη ΠΡΟΤΥΠΟ, μια πόλη που θα χαιρόμαστε να ζούμε και θα θαυμάζουν οι κάτοικοι των άλλων περιοχών.

Μια πόλη που θα αποτελεί ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

 • Προσήλωσης στην βελτίωση της καθημερινότητας & της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων με πολιτισμό, ανθρωπιά και κοινωνική αλληλεγγύη.
 • Αειφόρου λειτουργίας, με πράσινο παντού, με μηδενισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και με αρμονική ένταξη του αστικού ιστού στο φυσικό περιβάλλον.
 • Τεχνολογικής πρωτοπορίας, σύγχρονης και ανοικτής παιδείας και ανάδειξης των νέων μας σε κινητήρια και ζωογόνο δύναμη.
 • Συμμετοχικής δημοκρατικής λειτουργίας και πολιτικού πολιτισμού.

Η Πεντέλη είναι ένας Δήμος που βρίσκεται σε μια από τις πιο χαρισματικές περιοχές του λεκανοπεδίου, με σημαντική ιστορία, με παράδοση αγώνων και κοινωνικών κινημάτων, με φυσικές ομορφιές, αλλά και με πολλά προβλήματα και αδυναμίες. Προβλήματα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, αντί να επιλύονται, μεγεθύνονται από:

 • την απουσία οράματος και σχεδιασμού των δημοτικών αρχών,
 • την υιοθέτηση με αδιαφανή λειτουργία, αδιέξοδων, αμφιλεγόμενων και αποσπασματικών επιλογών που καταστρέφουν το περιβάλλον, εκχωρούν δημόσιες υπηρεσίες σε τρίτους και εκτινάσσουν τα δημοτικά τέλη στα ύψη,
 • την έλλειψη δράσεων και δομών κοινωνικής στήριξης ακόμη και μέσα στην πανδημία,
 • την εγκατάλειψη και υποβάθμιση του δημόσιου χώρου,
 • την κακοποίηση των ρεμάτων και του Πεντελικού,
 • την υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • την λειψή και στρεβλή διοικητική αποκέντρωση και την απουσία μητροπολιτικού Δήμου στο λεκανοπέδιο.

Το αποτέλεσμα είναι η πόλη να έχει μεγάλες ελλείψεις σε κοινωνικές υποδομές, σε ελεύθερους χώρους, να είναι εχθρική στους πεζούς, στους ποδηλάτες και ιδιαίτερα στα ανάπηρα και εμποδιζόμενα άτομα και φυσικά να είναι ουραγός σε θέματα ανακύκλωσης, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου είναι φτωχό, αφού δεν επιδιώκεται η σύνθεση των απόψεων και η αναζήτηση λύσεων – κοινά αποδεκτών, ενώ καλλιεργείται και συντηρείται ο εθισμός των πολιτών στην αδιαφορία για τα κοινά, στην ατομική περιχαράκωση και στην πρόσληψη της καθημερινής ζωής και της πολιτικής με όρους θεάματος. Ενέργειες που οδηγούν στην απάθεια και την παραίτηση του κόσμου από την ιδέα ότι μπορεί ο ίδιος ν’ αλλάξει κάτι στον τόπο που ζει.

Αρνούμενοι/ες να συμβιβαστούμε με την σημερινή πραγματικότητα, όλοι και όλες που μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για μια πόλη που μπορεί και πρέπει να γίνει πόλη ΠΡΟΤΥΠΟ, που θέλουμε έναν ανοιχτό, αλληλέγγυο και δημοκρατικό Δήμο χωρίς αποκλεισμούς, με ισότητα και ισονομία, αναλαμβάνουμε κοινή πρωτοβουλία για μια νέα, προοδευτική αυτοδιοικητική παρέμβαση στο Δήμο. Μια πρωτοβουλία που φιλοδοξούμε να αποτελέσει τον καταλύτη για την συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων και την αλλαγή του αυτοδιοικητικού χάρτη του Δήμου.

Δεν πιστεύουμε σε «έτοιμες λύσεις». Δεν χρειαζόμαστε «μεσσίες». Βασιζόμαστε στην ελπίδα ότι όλα μπορούν να αλλάξουν με την ενεργή συμμετοχή μας, με τον κοινό μας αγώνα για ένα άλλο δρόμο, για μια άλλη πορεία, απαλλαγμένη από τις αδιέξοδες λογικές του παρελθόντος. Με αυτοτέλεια από κυβερνητικές και κομματικές παρεμβάσεις. Με αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, με ενωτικές πρωτοβουλίες, με αξιοκρατία, με εντιμότητα και ανιδιοτέλεια, με ανάδειξη καταξιωμένων στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους περίγυρο ΝΕΩΝ αυτοδιοικητικών στελεχών.

Αδιαπραγμάτευτες αρχές για μας αποτελούν:

 

 1. Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου, με στόχο την αναβάθμιση του τρόπου ζωής των πολιτών, την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής οικονομίας και φυσικά την χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Η πλήρης αντιστοίχιση της έκφρασης και των επιλογών της τοπικής κοινωνίας στα όργανα και στις αποφάσεις του Δήμου μέσα από το σύστημα της απλής αναλογικής, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό και την πλούσια Ευρωπαϊκή εμπειρία. Η δημιουργία ευρύτερων συναινέσεων και πλειοψηφικών ρευμάτων, για κάθε θέμα που απασχολεί το Δήμο, μέσα από τον ειλικρινή κι ανοιχτό διάλογο με παρατάξεις, φορείς και πολίτες (ιδιαίτερα τις/τους νέες/ους), καθώς και η τακτική και δημόσια λογοδοσία, ώστε να γίνει πράξη «ο πολιτικός πολιτισμός» που τόσο έχει ανάγκη ο Δήμος.
 2. Η ενεργοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που αφορούν και απασχολούν την τοπική κοινωνία και την καθημερινότητα τους. Για το πώς θα κάνουμε την «πόλη» που ζούμε, «πόλη μας», μέσα από την θέσπιση και λειτουργία συμμετοχικών διαδικασιών, εθελοντικών πρωτοβουλιών, τοπικών δημοψηφισμάτων και άλλων δράσεων που θα καταστήσουν την/τον πολίτη αποφασιστική/ό εταίρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Δήμου.
 3. Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών και λειτουργιών του Δήμου, μέσα από ένα καλά οργανωμένο και συμμετοχικό χρονοπρογραμματισμό πρωτοβουλιών και δράσεων, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα, υποδομή και διαθέσιμο πόρο. Με σεβασμό της αυτοτέλειας των δημοτικών υπηρεσιών, αλλά και την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών, καθιστώντας το Δήμο φορέα τοπικής δημοκρατικής διακυβέρνησης και όχι φορέα διεκπεραίωσης κι εξυπηρέτησης ιδιοτελών συμφερόντων.
 4. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στα αγαθά της παιδείας, της υγείας, της περίθαλψης, της στέγασης, της εργασίας, της άθλησης, του πολιτισμού κλπ. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, χρώματος ή άλλων διακρίσεων και η καθολική προσβασιμότητα όλων των πολιτών στο φυσικό, δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον.
 5. Η ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, την προστασία του φυσικού και την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, με την ανάπλαση του Πεντελικού σε περιαστικό δάσος και χώρο αναψυχής, με την άσκηση φιλοπεριβαλλοντικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Δήμου και με την υιοθέτηση αντίστοιχων πρακτικών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 Δύναμή μας οι πολίτες

Επειδή «η πόλη είναι οι άνθρωποί της», επειδή πέρα από τις φωταγωγημένες πλατείες και τις κοσμικές εκδηλώσεις, υπάρχει και η «Άλλη Πεντέλη», με τις κοινωνικές και ατομικές αντιστάσεις και τους ενεργούς πολίτες οι οποίοι δίνουν καθημερινές μάχες και κερδίζουν στόχους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα ένα άλλο, συλλογικό όραμα για τη Πεντέλη, απευθυνόμαστε :

 • Σε όσους/ες συμμερίζονται τη γενική αρχή ότι «οι άνθρωποι και οι αξίες της ζωής είναι πάνω από όλα».
 • Σε όσους/ες υπερασπίζονται το Δήμο, το φυσικό περιβάλλον, την ιστορική μνήμη, τις κοινωνικές υποδομές και την συλλογική χρήση του χώρου και των κοινωφελών υπηρεσιών, απέναντι σε κερδοσκοπικές διαθέσεις που δεν σέβονται καμία δημόσια, κοινωνική ή περιβαλλοντική αξία.
 • Σε όσους/ες πιστεύουν ότι ο τίτλος του πρωταθλητή της διαφθοράς δεν αρμόζει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και απαιτούν ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και διαφανές μοντέλο διοίκησης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου.
 • Σε όσους/ες δυσφορούν απέναντι στα κυρίαρχα πρότυπα και θέλουν να διατηρήσουν την ιδιότητα του πολίτη και όχι να μετατραπούν σε πελάτες – καταναλωτές.
 • Σε όσους πιστεύουν στην αλλαγή του διοικητικού μοντέλου της Χώρας με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Σε όσους/ες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη πόλη και θέλουν μια Δημοτική Αρχή συμπαραστάτη, με αναπτυξιακό όραμα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, σεβόμενη το περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.
 • Σε όσους/ες συμμετέχουν σε κοινωνικές και πολιτιστικές οργανώσεις, συλλογικότητες, επιτροπές κατοίκων και προσπαθούν για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
 • Στις νέες και τους νέους ιδιαίτερα, για ένα ανθρώπινο μέλλον σε μια ανθρώπινη πόλη.
 • Σε κάθε πολίτη.

Γιατί πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα αυτή η Πεντέλη να πρωταγωνιστήσει στα δρώμενα του Δήμου, να αλλάξει την τύχη της και να βάλει τέλος στις αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα.

Συμπολίτες

 

 Ήρθε η ώρα των επιλογών

Ας κάνουμε την ΠΕΝΤΕΛΗ – πόλη ΠΡΟΤΥΠΟ που θα χαιρόμαστε να ζούμε

 

Ιούλιος 2021

 Η Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή Της Δημοτικής Παράταξης

 «ΠΕΝΤΕΛΗ – ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ»