Ζύγρα Δήμητρα

Γεννήθηκα στην Αθήνα και από το 2004 κατοικώ μόνιμα στη Νέα Πεντέλη. Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές σπουδές μου στην Αρχιτεκτονική και τις μεταπτυχιακές στον τομέα της Πολεοδομίας – Χωροταξίας στο ΕΜΠ, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη στο ΟΠΑ.

Επαγγελματικά ασχολούμαι με τη διοίκηση έργων και μελετών αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας – χωροταξίας και γεωπληροφορικής σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα.

Ασχολούμαι ενεργά με τα κοινά από τα φοιτητικά μου χρόνια σε φορείς και οργανώσεις της Αριστεράς, έχοντας βαθιά πεποίθηση ότι ο αγώνας για την κοινή καλύτερη μοίρα των ανθρώπων είναι η μόνη διέξοδος στις εξατομικευμένες κοινωνίες μας.

Λόγω των σπουδών και της επαγγελματικής μου ενασχόλησης, με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα ζητήματα του χώρου. Με ενδιαφέρει ο τρόπος και οι όροι με τους οποίους διαμορφώνεται, ο τρόπος που βιώνεται ατομικά και συλλογικά, καθώς και οι δυνατότητες των συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν να επηρεάσουν τη δομή και τη μορφή του. Υπήρξα από τα ιδρυτικά μέλη του Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Η Πεντέλη μας» και διετέλεσα μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου στην προηγούμενη θητεία του (2021-2023).

Στηρίζω την ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ, και συμμετέχω ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο ψηφοδέλτιό της, καθώς αποτελεί μοναδική πρόταση παρέμβασης στα δημοτικά δρώμενα του Δήμου Πεντέλης στην πράξη. Και αυτό, από τη μία πλευρά λόγω των βαθιά πολιτικών επιλογών λειτουργίας μας, της υιοθέτησης της άμεσης δημοκρατίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων και την εναλλαγή προσώπων στην αντιπροσώπευσή της σε περίπτωση εκλογής στο Δημοτικό Συμβούλιο, και από την άλλη λόγω των θέσεων που εκφράζει για σειρά ζητημάτων που αγγίζουν όλες τις πτυχές του κοινού μας βίου στο Δήμο.