Ανακοίνωση Αποχώρησης από ΔΗΣΥΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ανακοίνωση 24/7/2023

Η Δημοτική Παράταξη Πεντέλη Πόλη Πρότυπο που υπήρξε συνιδρυτική παράταξη στη
δημιουργία του συνδυασμού της Δημοκρατικής Συνεργασίας, συνήλθε σε έκτακτη
ολομέλεια και αναφορικά με την πορεία της Δημοκρατικής Συνεργασίας διαπίστωσε ότι,
πέραν των αρχικών, συνοπτικά διατυπωμένων, προγραμματικών κατευθύνσεων,
καταγράφεται σοβαρή διαφορά αντίληψης ανάμεσα στις δύο πλευρές, στον τρόπο και το
βάθος με το οποίο θεωρούμε πως πρέπει να συγκεκριμενοποιούνται οι προγραμματικές
δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες.

Προτείναμε την ανάληψη συγκεκριμένων και απτών προγραμματικών δεσμεύσεων, όπως
για παράδειγμα στο ζήτημα της ανάκτησης και απόδοσης δημοσίου χώρου στους κατοίκους
του δήμου μας (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες, παραρεμάτιες διαδρομές, κλπ), σε μία
πόλη όπου βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο χώρο, γεγονός που
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή κινητικότητα των κατοίκων.

Αντί γιαυτό, επιλέχθηκε, σιωπηρά και παρά τις εκφρασμένες αντίθετες απόψεις, η
περαιτέρω διεύρυνση και συνεργασία για εκλογική σύμπραξη με όποιον υποψήφιο ήταν
διαθέσιμος, σε μια ευκαιριακή συνάθροιση ψήφων. Και αυτό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της
ολομέλειας της παράταξης Πεντέλη Πόλη Πρότυπο, γεγονός ανεπίτρεπτο, το οποίο
άλλωστε παραβιάζει ουσιαστικό όρο της συμφωνίας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ουσιαστικών διαφορών ανακοινώνουμε τη λύση της
συμφωνίας για τη Δημοκρατική Συνεργασία, από την οποία η ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ
αποχωρεί. Θεωρούμε ότι όσες και όσοι συνοδοιπόροι μας επιλέγουν να συμπορευτούν ή
να στηρίξουν άλλους συνδυασμούς παύουν προφανώς να ανήκουν στα μέλη της παράταξής
μας.

Για μας, στην Πεντέλη Πόλη Πρότυπο αντίπαλός μας είναι:
Αυτά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας ως κάτοικοι του δήμου μαζί
με όλους τους άλλους, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με αναπηρία στην
κυκλοφορία μας μέσα στην πόλη, που είναι αδύνατο να γίνει με ασφαλή τρόπο.

Η πορεία καταστροφικής «αξιοποίησης» του Πεντελικού που δρομολογείται από την
παρούσα δημοτική αρχή.

Η έλλειψη διεξόδων δημιουργικής έκφρασης και συντροφικότητας για τα παιδιά μας
στην πόλη.

Oι πολιτικές της προσφυγής σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για βασικές
λειτουργίες του Δήμου και των διαρκών απευθείας αναθέσεων, οι πελατειακές
σχέσεις και η αδιαφάνεια.

Η υποβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας του δήμου, η απουσία συμμετοχής
των πολιτών στην ιεράρχηση των αναγκών του Δήμου και η συνακόλουθη σπατάλη
δημοσίου χρήματος.

O παραγοντισμός διαφόρων υποψηφίων που μετακινούνται με χαρακτηριστική
ευκολία μεταξύ συνδυασμών, έχουν κατά καιρούς συνυπάρξει ή αλληλοστηριχθεί
μεταξύ τους σε μια διαρκή προσπάθεια ανακύκλωσης της παρουσίας τους, χωρίς
καμία δέσμευση για παρεμβάσεις που βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων.

Πρόθεσή μας είναι να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα της πόλης. Αυτά που ζούμε
όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή εδώ. Και να επιδιώξουμε να μπουν στην πρώτη γραμμή
του δημόσιου λόγου στην πόλη μας και να διεκδικήσουμε τις λύσεις που μας αξίζουν.
Η Δημοτική Παράταξη Πεντέλη Πόλη Πρότυπο θα συνεχίσει να παρεμβαίνει αυτόνομα στο
αυτοδιοικητικό πεδίο του δήμου και θα συμπορευτεί μαζί με όσες και όσους εντοπίζουν τις
ίδιες παθογένειες και είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν να αλλάξουμε την εικόνα της
πόλης μας. Εικόνα που δεν τιμά καμία και κανένα μας.
Σας καλούμε όλες και όλους να συμμετέχετε στην κοινή προσπάθεια για μία καλύτερη ζωή
στην πόλη μας.

Η Γραμματεία της Δημοτικής Παράταξης
ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ
Αποστολίδης Κώστας
Ζύγρα Δήμητρα
Κουτίβας Γιάννης
Μπέλλου Δήμητρα
Παπασωτηρίου Δημήτρης